Historia

Istniejemy w branży poligraficznej ponad 66 lat. Stanowi to dla nas powód do dumy.

Firma została założona i rozpoczęła swą działalność w 1946 roku. Była to Drukarnia przy ul. Dworcowej 13 w Bydgoszczy, mieszcząca się w budynkach przedwojennej niemieckiej drukarni Dittmana. Głównym przedmiotem działalności w tym okresie była produkcja gazet, w tym “Trybuny Pomorskiej”.

W 1974 roku rozpoczęto budowę nowego obiektu przy ul. Wojska Polskiego. Został on oddany do użytku w 1988 roku.
Firma funkcjonowała wówczas pod nazwą Prasowe Zakłady Graficzne. Zakupiono nowoczesne maszyny offsetowe pozwalające na druk na papierze arkuszowym oraz trzy maszyny heatsetowe typu Harris, sterowane komputerowo, drukujące na papierze z roli. W tym okresie podstawowymi produktami, oprócz gazet, były czasopisma, periodyki, książki oraz podręczniki w oprawie miękkiej i twardej.

Ważnym etapem w historii firmy była przeprowadzona w 2000 roku prywatyzacja zakładu i przekształcenie go w spółkę akcyjną, w której akcje objęli wszyscy Pracownicy Firmy. Aby sprostać wymaganiom rynku Spółka inwestowała w maszyny drukujące, nowoczesne wyposażenie studia graficznego, niezawodne systemy informatyczne, a przede wszystkim w Ludzi. Doskonalone były metody zarządzania firmą, organizacja pracy i kwalifikacje pracowników. Czerpiąc z bogatych doświadczeń, prezentowała wysoki poziom usług poligraficznych i zyskiwała coraz lepszą pozycję zyskując także kontrahentów na rynkach zagranicznych.

Profil produkcyjny, na skutek zmian wewnętrznych i zewnętrznych na przestrzeni ostatnich kilku lat ulegał zmianom.
Firma zaprzestała druku prasy codziennej, na rzecz produkcji czasopism, katalogów, gazetek reklamowych, ulotek, folderów, broszur i książek.

W związku z tym, że dotychczasowa nazwa firmy okazała się nieadekwatna do profilu działalności, w kwietniu 2003 podjęto decyzję o zmianie na ORTIS Spółka Akcyjna. Nowa nazwa wywodzi się z łaciny i mieści w sobie cały zespół pozytywnych znaczeń - “początek”, “źródło”, “wschód”. Wszystkie kojarzą się z tym co nowe, budzące nadzieję, inspirujące rozwój. Są zatem zbieżne z naszymi celami, strategią i możliwościami.

Od lipca 2011 r. firma przeniosła swój zakład produkcyjny do Wrocławia, gdzie obecnie funkcjonuje.
Drukarnia Ortis sp. z o.o. obecnie należy do grona najlepiej zorganizowanych i największych firm poligraficznych w Polsce. Oferując kompleksowy zakres usług poligraficznych, obsługuje zarówno kontrahentów krajowych, jak również zagranicznych z Niemiec, Danii, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Francji.